Avui en dia és impensable gestionar la comunicació de manera eficaç sense considerar la presencia d'Internet. A més fragmentació del públic, més sofisticats han de ser els esforços per arribar i influir en ell.


El desenvolupament de la web i la consegüent expansió dels medis socials han obert noves vies de comunicació i interrelació. Malgrat això, els medis de comunicació tradicionals segueixen jugant un paper rellevant en la configuració de la imatge de organitzacions i persones.

Per fer arribar el missatge de manera eficaç hem de desenvolupar accions de comunicació adequades a cada situació i a cada públic, planificades degudament i alineades amb la estratègia. En Haratago t'ajudem a idear-les i a executar-les per tal que redundin en benefici de la teva marca, la teva reputació i la teva imatge pública.


  • Relacions amb medis de comunicació
  • Elaboració de missatges i establiment de la agenda mediàtica (agenda-setting)
  • Comunicació de crisi
  • Plans i campanyes de comunicació
  • Màrqueting online
  • Web
  • Disseny