Una marca ben construïda la fa única, la diferencia i permet que ocupem un lloc determinat en la ment del nostre públic. Al parlar de reputació corporativa ens referim al conjunt de percepcions que diferents grups d'interès tenen de nosaltres. Ambdós conceptes, marca i reputació, són actius vitals per a qualsevol empresa, organització o institució, i també per a líders amb projecció pública. En Haratago t'ajudem a construir-los i gestionar-los mitjançant una estratègia de comunicació dissenyada a la teva mida.


És important trobar un espai per reflexionar i poder fugir del ritme frenètic que el dia a dia imposa a tota organització. I aquesta és precisament la finalitat de Haratago: facilitar aquest espai per ajudar-te a definir una estratègia coherent a llarg termini i concretar les accions i tàctiques de comunicació que afavoreixin la construcció de la teva marca, la teva reputació i el teu lideratge. Som els teus aliats: ens convertim en una extensió del teu equip de treball per arribar allà on la quotidianitat t'impedeix arribar.


  • Consultoria de comunicació i marca
  • Construcció del lideratge
  • Identitat corporativa
  • Disseny i implementació de la arquitectura de comunicació
  • Auditoria integral de comunicació i marca